CZEN
Úvodní schůzka
Dispoziční řešení prostoru
Styl, atmosféra, barvy, materiály
Katalog zařizovacích předmětů
REALIZACE NÁVRHU
UKÁZKY VÝSTUPŮ

Úvodní schůzka je první fází budoucí spolupráce, slouží k seznámení obou stran a je zaměřena na:

  • cíl spolupráce a Vaše očekávání
  • sběr základních informací – velikost projektu, rámcový rozpočet, předpokládaný časový úsek atd.
  • styl mé práce pro Vaši představu, ukázky mé práce
  • vysvětlení běžného postupu průběhu zakázky
  • platební podmínky

Tato schůzka je nezávazná a poté mají obě strany čas na rozmyšlenou, zda vstoupí do smluvního vztahu. Pokud ano, bude vypracována cenová nabídka a po jejím schválení se může začít...

Doba trvání – 1,5 hod. Cena zdarma